Westerkwartierse Uitdaging ondertekent armoedepact.

Inmiddels hebben meer dan 50 organisaties het Armoedepact Westerkwartier ondertekend.
In het pact staan afspraken waarmee de samenwerkende organisaties de armoedeproblematiek in de toekomst willen bestrijden.
Er staan vier pijlers centraal: netwerk, preventie, meedoen en gezondheid.
Als Westerkwartierse Uitdaging willen we graag ons netwerk inzetten om hier invulling aan te geven!Pin It on Pinterest

Share This