Kick-off WU groot succes.

Vorige week dinsdagavond gingen meer dan 70 ondernemers uit het
Westerkwartier de Uitdaging aan verbindingen te leggen tussen mensen uit de
Westerkwartierse samenleving en het bedrijfsleven.

Het bestuur van Stichting de Westerkwartierse Uitdaging is overweldigd door
het grote aantal ondernemers dat vorige week de startbijeenkomst in Het
Hooge Heem in Grootegast bijwoonde. Met het zetten van een handtekening gaf
het merendeel van de aanwezigen aan dat zij actief wil deelnemen door hun
expertise, menskracht en materialen in te zetten voor maatschappelijke
organisaties, stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven. Na de
officiële kick off kwamen enkele bedrijven zelfs al met een concreet aanbod.

De Uitdaging laat zich het best omschrijven als een bemiddelingsbureau dat
verbindingen legt tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven
en het lokale bedrijfsleven, waarmee de leefbaarheid in de lokale
samenleving wordt ondersteund.  Aan de hand van een aantal voorbeelden gaf
Tanja Haseloop, manager van de Noordenveldse Uitdaging, in haar
openingstoespraak aan dat door samen te werken heel veel gerealiseerd kan
worden. Ook Sieger Dijkstra, ondernemer en ambassadeur van de noordelijke
Uitdagingen, vertelde in zijn speech dat met het beschikbaar stellen van
expertise en materialen meer bereikt wordt dan door bijvoorbeeld sponsoring.
Burgemeester Kosmeijer van de gemeente Marum legde uit waarom de
Westerkwartier gemeenten hun commitment hebben afgegeven. Het bestuur van de
Westerkwartierse Uitdaging bestaat uit Carlo Ezinga (Rabobank), Henk Hofman
(Novatec), Fokke Jan van Veen (Koninklijke Oosterhof Holman) en Hans Bergsma
(Gebiedscoöperatie Westerkwartier). Voorzitter is Klaas Lindeboom, directeur
van het Hooge Heem in Grootegast. Mariël de Bruijn is manager van de
Westerkwartierse Uitdaging.

Op 30 oktober 2018 organiseert de Westerkwartierse Uitdaging een bijeenkomst
voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen.

Pin It on Pinterest

Share This